01
02
03
04

ปลดปล่อยฟองออกจากชีวิตคุณ

การเปิดกระป๋องเครื่องดื่มนี้จะปล่อยแคปซูลไนโตรเจน ทำให้เกิดฟองนับพันลอยฟ่องท่วมท้นกาแฟสกัดเย็น เกิดเป็นกาแฟฟองฟ่องราวเบียร์สดที่เข้มเต็มรส แต่นุ่มละมุนลิ้น อีกทั้งยังสดชื่นตื่นเต็มตาอีกด้วย เปิดกระป๋องแล้วเทกาแฟสกัดลงแก้วเย็นอย่างรวดเร็วที่ความสูงที่คุณจะกล้าทำได้……. หรือดื่มมันจากกระป๋องเลยก็ได้

คุณอาจจะชอบด้วย