CŨNG CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

Công bố pháp lý của Tập đoàn BeezZ

Bằng cách truy cập các trang web của BeezZ, bạn cam kết rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện nêu dưới đây và được sửa đổi theo từng thời kỳ.

1. KHÔNG BẢO ĐẢM VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trong khi BeezZ đang nỗ lực đưa vào các thông tin chính xác và cập nhật, chúng tôi không đại diện hay bảo đảm, được thể hiện rõ hoặc ám chỉ, về tính chính xác hay hoàn chỉnh của thông tin được cung cấp trên trang web này và khước từ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào do việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web nào liên kết với trang web này. BeezZ có thể thay đổi trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, nhưng không có trách nhiệm phải cập nhật trang web. Tất cả người sử dụng đồng ý rõ rằng họ hoàn toàn chịu rủi ro khi truy cập và sử dụng trang web này và bất kỳ trang web nào liên kết với trang web này và nội dung trong đây. Cả BeezZ hoặc bất kỳ bên nào có liên quan trong việc tạo, sản xuất hoặc cung cấp trang web hoặc bất kỳ trang web nào liên kết với trang web này không chịu trách nhiệm theo mọi hình thức đối với các tổn thất trực tiếp, phát sinh, do hậu quả, gián tiếp hoặc trừng phạt phát sinh từ việc tiếp cận, sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc bất kỳ lỗi hoặc sai sót nào về nội dung trong đây.

2. THÔNG TIN VIỄN CẢNH
trang web này có thể có chứa thông tin viễn cảnh. Thông tin này bị ảnh hưởng bởi nhiều điều quan trọng không chắc chắn, bao gồm các yếu tố liên quan đến kinh doanh, kinh tế, quy định, môi trường, tài chính, và vì vậy kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những điều được trình bày trong đây.

3. LIÊN KẾT
Các liên kết đến trang của các bên thứ ba chỉ được cung cấp cho mục đích thuận tiện. Chúng tôi không thể hiện bất kỳ quan điểm nào về nội dung tại các trang của bên thứ ba và khước từ bất kỳ trách nhiệm nào đối với thông tin và việc sử dụng thông tin của bên thứ ba.

4. NHÃN HIỆU
Việc bảo vệ các trang web và nội dung theo luật bản quyền hoặc theo các luật khác vẫn được bảo lưu. BeezZ và các nhãn hiệu, lô-gô, nhãn dịch vụ và tên kinh doanh của Tập đoàn BeezZ thể hiện trên các trang web được bảo hộ và đăng ký. Việc sử dụng bất hợp pháp nội dung hoặc thông tin được đăng trên các trang web và việc sao chép, truyền đạt lại bất hợp pháp hoặc các hình thức sử dụng khác đối với bất kỳ phần nào của các trang web này có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, tính công khai hoặc các quyền khác của BeezZ hoặc các bên thứ ba. Yêu cầu xin cấp phép sao chép có thể được gửi tới hello@beezz-int.com.

5. BẢN QUYỀN
Trang web của BeezZ và thông tin có chứa hoặc tham khảo trong đây chỉ nhằm các mục đích thông tin. Việc sao chép, truyền đạt hoặc các hình thức sử dụng khác bị nghiêm cấm. Yêu cầu cấp phép sao chép bất kỳ thông tin nào trên trang web này phải được gửi cho người quản trị web BeezZ.

6. CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ
Internet nói chung không phải là một môi trường an toàn. Bạn công nhận rằng Internet là một môi trường mở và có thể được tiếp cận bởi bất kỳ ai. Ngoài ra, các dữ liệu được trao đổi giữa bạn và BeezZ trên Internet sẽ được truyền xuyên biên giới.
BeezZ xử lý các dữ liệu và thông tin cá nhân (“Dữ liệu”) theo luật bảo hộ dữ liệu hiện hành. Khi bạn truy cập trang web, khi bạn đăng ký với Gia đình BeezZ và bản tin, và khi bạn sử dụng trang web, BeezZ tự động nhận và ghi thông tin trên nhật ký máy chủ từ trình duyệt của bạn, bao gồm địa chỉ IP và việc sử dụng trang web của bạn.
BeezZ thu thập dữ liệu về các bài viết, giao dịch và việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ BeezZ của bạn.
BeezZ sử dụng các dữ liệu đó cho các mục đích chung sau đây: nhằm cung cấp dịch vụ cho bạn, liên hệ với bạn, thực hiện nghiên cứu và cung cấp báo cáo nội bộ.
BeezZ có thể thiết lập và truy cập các cookie của BeezZ và các lỗi web trên máy tính của bạn. Thông tin đó chủ yếu được thu thập cho các mục đích giám sát sử dụng và vận hành trang web và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của bạn trên trang web.
BeezZ có thể sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web do Google, Inc. ("Google") cung cấp và bằng cách sử dụng các trang web BeezZ, bạn đồng ý với việc xử lý các dữ liệu về BeezZ và Google theo cách thức và các mục đích nêu trên.
Google Analytics sử dụng các "cookie" và thông tin được tạo ra bởi cookie về việc sử dụng các trang web BeezZ của bạn (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được truyền tới và lưu trữ bởi Google trên các máy chủ tại Mỹ.
Google sẽ sử dụng thông tin này nhằm mục đích đánh giá việc sử dụng các trang web BeezZ của bạn, tạo các báo cáo về hoạt động của trang web cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động sử dụng trang web và sử dụng internet.
Google cũng có thể truyền thông tin này cho các bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật, hoặc trong trường hợp các bên thứ ba xử lý thông tin thay mặt cho Google.
Google sẽ không liên kết bất kỳ địa chỉ IP nào của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Vui lòng truy cập trang web của Google nếu bạn muốn biết thêm về chính sách riêng tư của Google. Nếu bạn không muốn nhận được các cookie, vui lòng cấu hình trình duyệt Internet của bạn để xoá tất cả các cookie khỏi ổ cứng máy tính của bạn, để chặn tất cả các cookie hoặc nhận cảnh báo trước khi cookie được lưu trữ. Nếu bạn làm như vậy, có thể bạn sẽ không sử dụng được đầy đủ chức năng các trang web của BeezZ.
Trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi được khuyên nên xin phép cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi nộp những dữ liệu cá nhân cho trang web của BeezZ. Bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào mà bạn chuyển đến trang web bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác, bao gồm bất kỳ dữ liệu, câu hỏi, ý kiến, đề xuất hoặc thông tin tương tự nào, được và sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền và bạn đồng ý rằng BeezZ có thể sử dụng thông tin hoặc tài liệu đó cho các mục đích của mình.
BeezZ bảo lưu quyền gửi cho bạn một số thông tin liên quan đến các dịch vụ của BeezZ.
Nếu bạn muốn từ chối nhận các thông tin liên lạc như vậy, vui lòng thông báo cho hello@beezz-int.com. BeezZ không thuê, bán, hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba.
BeezZ hạn chế truy cập dữ liệu chỉ cho nhân viên và các nhà cung cấp dịch vụ, những người có nhu cầu hợp lý để truy cập các dữ liệu.
BeezZ duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục nhằm giữ an toàn dữ liệu và yêu cầu các biện pháp bảo vệ tương tự từ các nhà cung cấp dịch vụ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ hello@beezz-int.com.

7. THAY ĐỔI
BeezZ bảo lưu quyền thay đổi trang web theo bất kỳ hình thức nào, tại bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do nào mà không cần gửi thông báo từ trước.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các đồ uống của BeezZ, vui lòng xem mục Hỏi Đáp

Chúng tôi có thể đã có câu trả lời ở đây.