Skal

skal_vierkant

BeezZ Europe BV
Bất kỳ công ty nào muốn sản xuất, chế biến, đóng gói, nhập khẩu, kinh doanh và bảo quản các sản phẩm hữu cơ phải có chứng nhận này. Bằng cách cấp nhãn hiệu chất lượng này, chúng tôi đã thể hiện được độ tin cậy của các sản phẩm hữu cơ cho các khách hàng và người tiêu dùng.

EKO

eko_vierkant

Lô-gô nông nghiệp hữu cơ của Liên minh Châu Âu bảo đảm cho người tiêu dùng về nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm. Ủy ban Châu Âu đã giới thiệu lô-gô mới này vào tháng 7 năm 2010, và sự xuất hiện của nó trên sản phẩm sẽ bảo đảm rằng sản phẩm đó tuân thủ quy định về nông nghiệp hữu cơ của Liên minh Châu Âu.

KIWA

kiwa_vierkant

BeezZ International
Bất kỳ công ty nào muốn sản xuất, chế biến, đóng gói, nhập khẩu, kinh doanh và bảo quản các sản phẩm hữu cơ phải có chứng nhận này. Bằng cách cấp nhãn hiệu chất lượng này, chúng tôi đã thể hiện được độ tin cậy của các sản phẩm hữu cơ cho các khách hàng và người tiêu dùng.

KIWA Code number: AE-BIO-141

Không chứa gluten

glutenfree_vierkant

Không chứa Gluten có nghĩa là một sản phẩm không chứa gluten, một loại protein có trong lúa mì, lúa mạch đen và lúa mạch.

Không chứa sinh vật biến đổi gen

nogmo_vierkant

Non-GMO có nghĩa là không chứa các sinh vật biến đổi gen. GMO (genetically modified organisms - các sinh vật biến đổi gen) là các sinh vật mới, được tạo ra trong phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng kỹ thuật/ biến đổi di truyền. Các nhà khoa học, người tiêu dùng và các nhóm hoạt động vì môi trường đã chỉ ra nhiều nguy cơ về sức khỏe và môi trường liên quan tới thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gen.

Không chứa đậu nành

soyfree_vierkant

Đã được UTZ chứng nhận

UTZ_vierkant

Good Inside là một chương trình bền vững nhằm tạo ra một thị trường mở và minh bạch cho các sản phẩm nông nghiệp. Các trang trại và hợp tác xã được chứng nhận đã được đào tạo về các tiêu chí này giúp họ hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả hơn và tạo ra chất lượng cao hơn.