Kiểm soát & bảo đảm chất lượng

Trong và sau khi phát triển các công thức đồ uống mật ong nguyên chất BeezZ độc đáo của chúng tôi, các công thức đã trải qua các nghiên cứu/kiểm tra chuyên sâu độc lập trong phòng thí nghiệm. Trong đó bao gồm một phân tích về chất lượng của các nguyên liệu, kiểm tra về chất lượng thành phẩm, kiểm tra về hạn lưu trữ, kiểm tra rơi, kiểm tra áp suất bên trong, kiểm tra về giảm bão hòa khí cacbonic v.v.

Trước, trong và sau quá trình sản xuất, chúng tôi thực hiện các kiểm tra về kiểm soát và bảo đảm chất lượng nhằm bảo đảm rằng các loại đồ uống mật ong BeezZ được sản xuất, đóng chai và đóng gói theo các tiêu chuẩn chất lượng cao đã đề ra của chúng tôi. Các kiểm tra này được thực hiện nhằm bảo đảm rằng tất cả các loại đồ uống mật ong nguyên chất đóng chai BeezZ đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng của chúng tôi.

BeezZ cũng đã thực hiện các nghiên cứu độc lập trong phòng thí nghiệm khác, ví dụ như tại Bonn, Đức. Trong phòng thí nghiệm này, chúng tôi đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra với lon nhôm bóng 330ml đặc trưng với nắp có thể đóng lại của chúng tôi.

Các bao bì bền vững dùng để đóng đồ uống mật ong hữu cơ của chúng tôi đã được nghiên cứu và kiểm tra chuyên sâu trong nhiều tháng nhằm bảo đảm độ an toàn, ổn định và chất lượng các loại đồ uống BeezZ hữu cơ độc đáo của chúng tôi.

Các phòng thí nghiệm độc lập

Cùng với các phòng thí nghiệmđộc lập có danh tiếng, chúng tôi đã xây dựng được các quy trình & tiêu chuẩn kiểm soát và bảo đảm chất lượng cao nhằm bảo đảm quy trình được kiểm soát tốt từ đầu đến cuối. Chúng tôi chỉ bắt đầu sản xuất các sản phẩm đồ uống mật ong nguyên chất độc đáo của mình sau khi từng lô mật ong nguyên chất chất lượng cao và các nguyên liệu đã được kiểm tra về độ sạch, độ tinh khiết, màu thích hợp, hương vị, kết cấu và thành phần, không chứa đường bên ngoài, v.v.

Chỉ sau khi các nguyên liệu hữu cơ, bao bì, v.v. đã được kiểm tra, kiểm soát và phê duyệt, chúng mới bắt đầu được sử dụng vào quy trình đóng gói đã được nhiều bên chứng nhận của chúng tôi.

Toàn bộ các sản phẩm mật ong hữu cơ nguyên chất, các nguyên liệu tự nhiên, bao bì và thành phẩm đồ uống đã trải các quy trình kiểm tra và bảo đảm chất lượng (ba lần) trước, trong và sau quá trình sản xuất.

Chúng tôi cũng bảo đảm với người tiêu dùng BeezZ trên toàn cầu về chất lượng cao của sản phẩm đồ uống mật ong BeezZ hữu cơ độc đáo của chúng tôi: cho từng loại đồ uống và từng hương vị.

Quy trình đóng gói của chúng tôi đã đạt được các chứng nhận sau đây.