Skal

skal_vierkant

BeezZ Europe BV
บริษัทที่ต้องการผลิต ดำเนินการ บรรจุสินค้า นำเข้า ซื้อขาย หรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกต้องได้รับการรับรองก่อน ด้วยเครื่องหมายรับรองคุณภาพนี้ เราได้สร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกให้กับลูกค้าและผู้บริโภคของเรา

EKO

eko_vierkant

โลโก้เกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรปนี้ให้การประกันคุณภาพของผู้บริโภคเกี่ยวกับต้นกำเนิดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดตัวโลโก้ใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2553 และผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีโลโก้นี้จะรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวดำเนินการตามระเบียบด้านการทำเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป

KIWA

kiwa_vierkant

BeezZ International
บริษัทที่ต้องการผลิต ดำเนินการ บรรจุสินค้า นำเข้า ซื้อขาย หรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกต้องได้รับการรับรองก่อน ด้วยเครื่องหมายรับรองคุณภาพนี้ เราได้สร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกให้กับลูกค้าและผู้บริโภคของเรา

KIWA Code number: AE-BIO-141

ปราศจากกลูเตน

glutenfree_vierkant

ปราศจากกลูเตน หมายถึง สินค้าที่ไม่มีกลูเตน ซึ่งเป็นโปรตีนที่พบในข้าวสาลี ข้าวไรย์ และข้าวบาร์เลย์

ปราศจาก GMO

nogmo_vierkant

ปราศจาก GMO หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม GMO (สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม) เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นใหม่ในห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรม / เทคนิคทางวิศวกรรม กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ผู้บริโภค และกลุ่มสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มี GMO

ปราศจากถั่วเหลือง

soyfree_vierkant

ผ่านการรับรอง UTZ

UTZ_vierkant

Good Inside เป็นโครงการด้านความยั่งยืนที่อุทิศให้กับการสร้างตลาดสินค้าทางการเกษตรที่เปิดกว้างและโปร่งใส ฟาร์มที่ได้รับการรับรองและสหกรณ์ต่างได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์เหล่านี้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพสูงขึ้น