คุณอาจจะชอบด้วย

คำชี้แจงทางกฎหมายของ BeezZ Group

การเข้าสู่เว็บไซต์ BeezZ หมายความว่าคุณตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างตามที่ได้มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

1. ไม่มีการรับประกันและไม่มีความรับผิด

แม้ว่า BeezZ จะพยายามใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่เราไม่รับรองหรือรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในเรื่องความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ และขอปฏิเสธความรับผิดในการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ BeezZ อาจเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะไม่รับผิดชอบในการอัปเดตข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ทุกคนยอมรับโดยชัดแจ้งว่าการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ผู้ใช้ต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดเอง ทั้ง BeezZ หรือบุคคลอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง การผลิต หรือการส่งมอบเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในลักษณะใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรง โดยบังเอิญ โดยผลที่ตามมา โดยทางอ้อม หรือเชิงลงโทษใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือข้อผิดพลาดหรือการละเลยใดๆ ในเนื้อหาดังกล่าว

2. การดูข้อมูลล่วงหน้า
หน้านี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อมูลดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนที่สำคัญหลายอย่าง เช่น ธุรกิจ เศรษฐกิจ ข้อบังคับ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการเงิน และผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่แสดงไว้

3. การเชื่อมโยง
การเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บของบุคคลที่สามเป็นการอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของหน้าเว็บของบุคคลที่สามใดๆ และขอปฏิเสธความรับผิดทุกประการสำหรับข้อมูลของบุคคลที่สามทั้งหมดและการใช้ข้อมูลดังกล่าว

4. เครื่องหมายการค้า
เว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ยังคงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายอื่นๆ BeezZ และเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ และชื่อธุรกิจของ BeezZ Group อื่นๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ต่างได้รับความคุ้มครองและได้รับการจดทะเบียน การใช้เนื้อหาหรือข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต การทำสำเนา การส่งต่อ หรือการใช้ส่วนอื่นส่วนใดของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ หรือสิทธิอื่นๆ ของ BeezZ หรือบุคคลที่สาม คำขอรับสิทธิ์ในการทำซ้ำอาจส่งไปได้ที่ hello@beezz-int.com

5. การคุ้มครองลิขสิทธิ์
เว็บไซต์ของ BeezZ และข้อมูลที่มีอยู่และอ้างอิงภายในเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์ในเชิงข้อมูลเท่านั้น ห้ามทำสำเนา ส่งต่อ หรือใช้ในทางอื่นทางใดโดยเด็ดขาด ควรส่งคำขออนุญาตทำสำเนาข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ควรถึงเว็บมาสเตอร์ของ BeezZ ก่อน

6. นโยบายความเป็นส่วนตัว
โดยทั่วไปแล้วอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย คุณรับทราบว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายแบบเปิดและสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคน นอกจากนี้ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนระหว่างคุณและ BeezZ ทางอินเทอร์เน็ตจะถูกโอนข้ามผ่านเขตแดน
BeezZ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล ("ข้อมูล") ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เมื่อคุณลงทะเบียนกับครอบครัว BeezZ และจดหมายข่าว และเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ BeezZ จะรับและบันทึกข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณลงบนเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติ รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณและการใช้งานเว็บไซต์
BeezZ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโพสต์ การทำธุรกรรม และการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของ BeezZ ของคุณ
BeezZ ใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปดังต่อไปนี้: เพื่อให้บริการแก่คุณ เพื่อติดต่อกับคุณ เพื่อทำการวิจัย และเพื่อการจัดเตรียมรายงานภายใน
BeezZ อาจตั้งค่าและเข้าถึงคุกกี้ BeezZ และข้อบกพร่องของเว็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลดังกล่าวเก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการใช้งานและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวของคุณภายในเว็บไซต์
BeezZ อาจใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่จัดเตรียมโดย Google, Inc. ("Google") และโดยการใช้เว็บไซต์ BeezZ หมายความว่าคุณยินยอมให้ BeezZ และ Google ดำเนินการกับข้อมูลของคุณตามวิธีและเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น
Google Analytics ใช้ "คุกกี้" และข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ BeezZ ของคุณ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งต่อและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ BeezZ ของคุณ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ให้แก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต
Google อาจโอนข้อมูลนี้ไปให้บุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนด หรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวดำเนินการกับข้อมูลในนามของ Google
Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณเข้ากับข้อมูลอื่นที่ Google มี โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Google หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ Google หากคุณไม่ต้องการรับคุกกี้ โปรดตั้งค่าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณให้ลบคุกกี้ทั้งหมดออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ เพื่อบล็อกคุกกี้ทั้งหมดหรือเพื่อเตือนก่อนที่จะจัดเก็บคุกกี้ หากคุณดำเนินการดังกล่าว คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ BeezZ ได้อย่างเต็มที่
เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองก่อนที่จะส่งข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ไปยังเว็บไซต์ BeezZ การสื่อสารหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ผ่านทางอีเมลหรือทางอื่น รวมถึงข้อมูล คำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน จะไม่ถือว่าเป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ และคุณยอมรับว่า BeezZ อาจใช้การสื่อสารหรือเนื้อหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ของเรา
BeezZ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลสื่อสารบางอย่างเกี่ยวกับบริการของ BeezZ ให้แก่คุณ
หากคุณต้องการยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าวโปรดแจ้ง hello@beezz-int.com BeezZ ไม่ให้เช่า ขาย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลที่สาม
BeezZ จำกัดการเข้าถึงข้อมูลสำหรับพนักงานและผู้ให้บริการที่สมควรได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
BeezZ มีการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและกำหนดให้ผู้ให้บริการมีการป้องกันที่คล้ายคลึงกัน

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อ hello@beezz-int.com

7. การเปลี่ยนแปลง
BeezZ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ไม่ว่ากรณีใดหรือเมื่อใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากมีคำถามเกี่ยวกับเครื่องดื่ม BeezZ โปรดดูคำถามที่ถามบ่อยของเรา

เราอาจมีคำตอบอยู่ที่นั่น