การประกันคุณภาพและการควบคุม

ในระหว่างและหลังการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มน้ำผึ้งดิบ BeezZ ที่ไม่เหมือนใครของเรา สูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิจัย/ทดสอบอิสระในห้องทดลองที่เข้มงวด การทดสอบเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คุณภาพของส่วนผสม การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย การทดสอบอายุการเก็บรักษา การทดสอบการตกกระแทก การทดสอบแรงดันภายใน การทดสอบการสูญเสียการเกิดคาร์บอเนต เป็นต้น

เราดำเนินการทดสอบการควบคุมและการประกันคุณภาพทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการผลิต เพื่อรับประกันว่าเครื่องดื่มน้ำผึ้ง BeezZ ได้รับการผลิตและบรรจุตามมาตรฐานคุณภาพสูงที่เรากำหนดไว้ การทดสอบเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องดื่มน้ำผึ้ง BeezZ ที่ผ่านการบรรจุแล้วทั้งหมดได้ผ่านมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพของเรา

BeezZ ยังได้ทำการวิจัยอิสระในห้องทดลองอื่นๆ เช่น ที่เมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนี ในห้องปฏิบัติการนี้ เราได้ดำเนินการทดสอบที่หลากหลายกับกระป๋องอลูมิเนียมขนาด 330 มิลลิลิตรที่มีฝาปิดแบบปิดซ้ำได้ของเรา

บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของเราบรรจุเครื่องดื่มน้ำผึ้งออร์แกนิกที่ผ่านการวิจัยและทดสอบอย่างละเอียดมาเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อให้คุณมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย เสถียรภาพ และคุณภาพของเครื่องดื่ม BeezZ ออร์แกนิกที่ไม่เหมือนใครของเรา

ห้องทดลองอิสระ

ด้วยการร่วมมือกับห้องทดลองอิสระที่มีชื่อเสียง เราสร้างการควบคุมคุณภาพสูง และขั้นตอนกับมาตรฐานการประกันคุณภาพสูง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตได้รับการควบคุมเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นจนจบ เราจะเริ่มการผลิตเครื่องดื่มน้ำผึ้งดิบที่ไม่เหมือนใครของเราหลังจากที่น้ำผึ้งดิบที่มีคุณภาพสูงแต่ละชุดและส่วนผสมได้รับการตรวจสอบความสะอาด ความบริสุทธิ์ สีที่เหมาะสม รสชาติ เนื้อสัมผัส และส่วนประกอบ การไร้น้ำตาลแปลกปลอม เป็นต้น

หลังจากที่ส่วนผสมออร์แกนิกและบรรจุภัณฑ์ของเราได้รับการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองแล้วเท่านั้น เราจึงจะเริ่มใช้ส่วนประกอบเหล่านี้ในกระบวนการการบรรจุที่ผ่านการรับรองมาแล้วหลายครั้ง

น้ำผึ้งดิบออร์แกนิก วัตถุดิบออร์แกนิกจากธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์และเครื่องดื่มที่ผลิตเสร็จในขั้นตอนสุดท้ายทั้งหมดของเรา ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและการประกันคุณภาพถึง 3 ครั้ง ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการผลิต

เราขอให้ความมั่นใจแก่ผู้บริโภค BeezZ ทั่วโลกของเราว่าเครื่องดื่มน้ำผึ้ง BeezZ ออร์แกนิกที่ไม่เหมือนใครของเรามีคุณภาพสูง ในทุกครั้งที่ดื่ม ในทุกรสชาติ

การดำเนินการบรรจุของเราได้รับการรับรองต่อไปนี้