DIT IS MISSCHIEN OOK IETS VOOR U

BeezZ Group - Juridische kennisgeving

Door de websites van BeezZ te bezoeken, verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden die hieronder worden uiteengezet, en met de wijzigingen die van tijd tot tijd worden doorgevoerd.

1. GEEN GARANTIE EN GEEN AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel BeezZ er voortdurend naar streeft om accurate en actuele informatie te geven, doen we geen uitspraken, noch geven we garanties, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op de website wordt verstrekt en verwerpen we elke aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website of van een website die via een weergegeven koppeling kan worden bezocht. BeezZ kan deze website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor actualisering van de website. Alle gebruikers gaan er expliciet mee akkoord dat het bezoeken en gebruiken van deze website en van elke website die via een weergegeven koppeling kan worden bezocht, evenals de content hiervan, volledig voor hun eigen risico is. Noch BeezZ, noch enige andere partij die is betrokken bij het maken, produceren of leveren van deze website of van een website die via een weergegeven koppeling kan worden bezocht, is op enigerlei wijze aansprakelijk voor enige directe, incidentele, voortvloeiende, indirecte of punitieve schade die voortkomt uit uw bezoek, gebruik of onvermogen tot gebruik van deze website of van een website die via een weergegeven koppeling kan worden bezocht, of voor fouten of nalatigheid in de content ervan.

2. TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE
Deze pagina kan toekomstgerichte informatie bevatten. Dergelijke informatie kan tal van belangrijke onzekerheden omvatten, zoals bijvoorbeeld zakelijke, economische en financiële factoren, evenals factoren die verband houden met het milieu en de naleving van wet- en regelgeving, waardoor de feitelijke resultaten aanzienlijk kunnen afwijken van de gepresenteerde informatie.

3. KOPPELINGEN
Koppelingen naar pagina's van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. We geven geen oordeel over de content van pagina's van derden en wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af voor alle informatie van deze derde partij en voor het gebruik van de pagina's.

4. HANDELSMERKEN
De bescherming van de websites en bijbehorende content onder auteursrecht of andere wet- en regelgeving, blijft voorbehouden. Het handelsmerk BeezZ en andere handelsmerken, logo's, servicemerken en bedrijfsnamen van de BeezZ Group die op de websites worden weergegeven, zijn beschermd en gedeponeerd. Onbevoegd gebruik van content of informatie die op de website wordt weergegeven, en onbevoegde reproductie, doorgifte of ander gebruik van de website of een deel hiervan, houdt mogelijk schending in van de auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteitsrechten of andere rechten van BeezZ of derde partijen. Verzoeken om toestemming voor reproductie kunnen worden gericht aan hello@beezz-int.com.

5. COPYRIGHT
De website van BeezZ en de informatie die de website bevat en waarnaar wordt verwezen, zijn uitsluitend bestemd voor informatiedoeleinden. Reproductie, doorgifte of ander gebruik, op welke wijze dan ook, is strikt verboden. Verzoeken om toestemming voor reproductie van informatie op deze website dienen te worden gericht aan de BeezZ Webmaster.

6. PRIVACYBELEID
Het internet is in het algemeen geen veilige omgeving. U erkent dat het internet een open netwerk is en voor iedereen toegankelijk. Voorts worden gegevens die tussen u en BeezZ via het internet worden uitgewisseld, overgedragen over grenzen.
BeezZ behandelt persoonlijke gegevens en informatie ('gegevens') in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Wanneer u de website bezoekt, wanneer u zich registreert bij de BeezZ Family en inschrijft voor de nieuwsbrief, of wanneer u de website gebruikt, ontvangt en registreert BeezZ automatisch informatie van uw browser op de serverlogbestanden van het bedrijf, waaronder uw IP-adres en uw gebruik van de website.
BeezZ verzamelt gegevens over berichten die u plaatst, over uw transacties en over uw gebruik van de producten en diensten van BeezZ.
BeezZ gebruikt dergelijke gegevens voor de volgende algemene doeleinden: om diensten aan u te verlenen, om contact met u op te nemen, om onderzoek uit te voeren en om interne rapporten op te stellen.
BeezZ mag cookies en webtaps instellen en benaderen op uw computer. Dergelijke informatie wordt primair verzameld om het gebruik en de prestaties van de website bij te houden en om uw navigatie binnen de website te vergemakkelijken.
BeezZ kan gebruikmaken van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. ('Google') voor webanalyse, en door uw gebruik van de websites van BeezZ geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens over u door BeezZ en Google, op de wijze en voor de doeleinden die hiervoor zijn uiteengezet.
Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' en de informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de websites van BeezZ (waaronder uw IP-adres) wordt naar Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie voor de evaluatie van uw gebruik van de BeezZ-websites, stelt rapporten samen van de website-activiteit voor operators van de websites en levert andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google kan deze informatie ook overdragen aan derde partijen indien dit wettelijk wordt vereist, of wanneer dergelijke externe partijen de informatie ten behoeve van Google verwerken.
Google koppelt uw IP-adres niet aan andere informatie die bij Google berust. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op de website van Google. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u bij de instellingen van uw internetbrowser ervoor kiezen om alle cookies van de vaste schijf van uw computer te laten verwijderen, alle cookies te laten blokkeren of een waarschuwing te laten weergeven voordat een cookie wordt opgeslagen. Mocht u dit doen, dan kunt u mogelijk niet alle functies van de websites van BeezZ gebruiken.
Kinderen en jongeren onder de leeftijd van 18 jaar wordt aangeraden om toestemming aan ouders of voogd te vragen alvorens persoonlijk identificeerbare gegevens naar websites van BeezZ te verzenden. Communicatie of materiaal dat u via e-mail of anderszins naar de website verzendt, waaronder gegevens, vragen, opmerkingen of dergelijke, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden, en u gaat ermee akkoord dat BeezZ dergelijke communicatie of materialen voor eigen doeleinden mag gebruiken.
BeezZ behoudt zich het recht voor om u bepaalde informatie toe te sturen die verband houdt met de dienstverlening van BeezZ.
Wanneer u dergelijke communicatie niet wenst te ontvangen, verzoeken we u dit te melden aan hello@beezz-int.com. BeezZ verhuurt, verkoopt of deelt gegevens niet aan of met derden.
BeezZ beperkt de toegang tot gegevens tot medewerkers en dienstverleners die redelijkerwijs toegang tot gegevens moeten hebben.
BeezZ zorgt voor fysieke, elektronische en procedurele bewaking om gegevens te beveiligen en eist vergelijkbare bescherming van zijn dienstverleners.

Mocht u nog vragen hebben ten aanzien van uw gegevens, neem dan gerust contact op met hello@beezz-int.com.

7. WIJZIGINGEN
BeezZ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op enigerlei wijze, op elk gewenst tijdstip en op grond van elke reden, wijzigingen aan te brengen aan de website.

Hebt u vragen over BeezZ Drinks? Bekijk de FAQ.

Misschien vindt u daar het antwoord al.