beezz_foundation_nobee

بنیاد بیز حامی زندگی

بنیاد بیز با مشارکت بنیادهای محلی و جهانی مختلف در سراسر جهان بر روی پروژه‌های طبیعی کار می‌کند. این پروژه‌ها به کیفیت زندگی همه ساکنان سیاره زمین، این یگانه خانه آسیب پذیرمان، در عالم بی‌کران کمک کرده و آن را بهبود می‌بخشند.

به زودي اطلاعات بيشتر درباره بنیاد بیز